2011
Locatie expositie : Galerie de Waag, Spaarne 30 rood, 2011 CJ Haarlem

Tastbare tijd, Tastbare Herinneringen

Herinneringen zijn voor mensen belangrijk en voor elk van ons weer anders. Ze vormen een deel van onze identiteit. Zo geven foto's en bepaalde spullen een beeld van iemands leven. Mensen zijn dikwijls gehecht aan deze dingen, die op zich weinig geldelijke waarde hebben. Tastbare herinneringen hebben vaak betrekking op een gebeurtenis of een persoon die een speciale rol speelt in iemands leven. Tastbare herinneringen horen bij mensen en voor alle mensen geldt dat hun leven verbonden is met gebeurtenissen of personen die door een geluid, een beeld een geur of smaak bewaard blijven.

De tentoonstelling ‘Memories are made of this’ geeft tastbare herinneringen volop de ruimte.
In Galerie de Waag toont Alexandra Drenth van 16 juni t/m 3 juli, installaties van gebitten en hondenharen, schilderijen en handgeborduurde jurken, film en fotocollages.
De vraag ’Wat is voor jouw een tastbare herinnering?’ zet een aantal geïnterviewden in de getoonde film aan het denken. Deze film is speciaal voor deze tentoonstelling samengesteld en geeft een beeld van verschillende tastbare herinneringen. Wat zijn tastbare herinneringen? Leven deze alleen in gedachten voort? Zijn herinneringen überhaupt tastbaar? Is de vraagstelling niet verkeerd? Gaat het eigenlijk niet over dierbare herinneringen? De geïnterviewden geven hierop allemaal hun eigen visie.